Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Mobilność elektryczna w Berlinie

Wydaje się, że w Berlinie mobilność elektroniczna jest na dobrej drodze. Obecnie dostępnych jest kilka punktów ładowania - o 25% więcej niż na koniec czerwca 2017 roku. Obecnie na około 6 700 punktów ładowania dostępnych jest 13 500 terminali publicznych.