Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Etykieta "Zielone Miasto" dla Würzburga

Bawarskie miasto planuje 28 działań mających na celu poprawę jakości powietrza. Obejmują one zachętę dla transportu publicznego, nową linię tramwajową oraz rozbudowę infrastruktury w celu zwiększenia mobilności elektrycznej. Jednakże wprowadzenie strefy środowiskowej nie znajduje się na liście.