Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Drzewa wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza

Badania opublikowane w "Environmental Research Letters" dowodzą, że zanieczyszczenie powietrza lub drobny pył może mieć wpływ na regulację bilansu wodnego drzew i prowadzić do problemów związanych z suszą.