Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
umwelt-plakette.de pl 2018-07-14

Cząsteczki stałe wokół Berlina

Środowiska, Transportu i Ochrony Klimatu (Department for the Environment, Transport and Climate Protection) ogłosił, że 65 % drobnych zanieczyszczeń pyłowych znajduje się poza Berlinem i jest przenoszone do miasta przez wiatr. Pozostała część pochodzi jednak głównie z ruchu drogowego z powodu ścierania opon, turbulencji (15%) i emisji spalin (4%).