Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Rowerzyści monachijscy i tlenek azotu

Profesor w Instytucie Meteorologicznym Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium pomierzył szkodliwość powietrza wdychanego przez rowerzystów, zwłaszcza drobnych cząstek i tlenku azotu. Warto zauważyć, że zmierzone stężenia nie zawsze są cięższe na mocno uczęszczanych drogach, ale w dużym stopniu zależą od wiatru i projektu urbanistycznego.