Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Zakazy prowadzenia pojazdów w Nadrenii Północnej-Westfalii

Federalna minister środowiska Svenja Schulze (SPD) wygłosiła przemówienie w parlamencie kraju związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii. Uważa ona, że w Essen, Dortmundzie i Düsseldorfie zakaz prowadzenia pojazdów z silnikami diesel jest prawdopodobny. Według niej przemysł samochodowy musi również wziąć na siebie odpowiedzialność i zmodernizować stare pojazdy na własny koszt, co może kosztować 4,5 mld euro.