Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
umwelt-plakette.de pl 2018-06-28

Niedoszacowana emisja tlenku azotu w Berlinie

Według badania przeprowadzonego przez Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS) w Poczdamie emisje tlenków azotu są wyższe niż przewidywane i muszą zostać ponownie obliczone. Jak wskazuje Federalna Agencja Ochrony Środowiska, problem ten jest niepokojący, ponieważ tlenek azotu powoduje utratę 50 000 lat życia.