Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Pyłek w Stuttgarcie fałszuje pomiar pyłu drobnocząsteczkowego

Stwierdzono nieprawidłowości w wartościach pomiarowych drobnego pyłu zawieszonego (PM2,5) spowodowane pyłkiem kwiatowym. W jakim stopniu wyniki zostały sfałszowane? To właśnie chce zbadać rzeczniczka Państwowego Instytutu Środowiska Badenii-Wirtembergii (LUBW).