Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Koniec wspólnego użytkowania samochodów z Autolib w Paryżu

Kontrakt z przemysłowcem Bolloré zostanie rozwiązany w 2023 r. z powodu zadłużenia Autolib w wysokości 300 mln euro, które corocznie otrzymuje 46 mln euro pomocy od miasta. Miasto rozważa obecnie alternatywny model wynajmu samochodów podobny do Car2Go i DriveNow w Niemczech. Z tej zmiany skorzystają firmy BMW i Volkswagen.