Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Jakość powietrza w Bonn

Od kwietnia TÜV Rheinland (Stowarzyszenie Dozoru Technicznego) instaluje przed Viktoriabadem biały pojemnik w Belderberg w celu monitorowania jakości powietrza. Wyniki są nadal poddawane przeglądowi. Nadal sprawdza się, czy urządzenia te nadają się do oficjalnych pomiarów.