Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Skandal Volkswagena: grzywna w wysokości 1 miliarda euro dla firmy

Prokuratura w Braunszwiku nałożyła najwyższą grzywnę, jaka kiedykolwiek została nałożona na przedsiębiorstwo w wyniku oszustwa dotyczącego emisji.