Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Mapy i dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza

Obywatelski projekt naukowy "HackAir" ma na celu dostarczenie dokładnych danych dotyczących pyłu zawieszonego. Uzupełnia on pomiary oficjalnych stacji o dane lotnicze portalu "luftdaten.info" w Sztuttgarcie oraz o dane platformy "OpenAQ", która działa w kilku krajach.