Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Odenburg: nowy plan kontroli zanieczyszczeń powietrza

Miasto Oldenburg chce zaktualizować swój plan kontroli zanieczyszczeń powietrza z 2012 r., aby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza. Można by między innymi wprowadzić ograniczenia ruchu dla pojazdów z silnikiem wysokoprężnym.