Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Dalsze negocjacje

W Akwizgranie niemiecka pomoc DUH w zakresie ochrony środowiska negocjuje obecnie zakaz prowadzenia pojazdów. Jakość powietrza na niektórych drogach w mieście jest bardzo niska. Co należy zrobić?