Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
umwelt-plakette.de pl 2018-06-09

Nadal nie ma pieniędzy na poprawę jakości powietrza!

We wrześniu ubiegłego roku rząd niemiecki i przemysł samochodowy uzgodniły "pakiet natychmiastowy". Powinno to zapewnić miastom szybki dostęp do środków finansowych na finansowanie działań mających na celu poprawę jakości powietrza. Według doniesień medialnych z tego funduszu nie wypłynęły jeszcze żadne pieniądze! (9 miesięcy później!)