Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Niska jakość powietrza w innych miastach

W Kilonii i Hanowerze przewiduje się również wprowadzenie zakazów prowadzenia pojazdów. Zanieczyszczenie powietrza w obu miastach jest wysokie. Sytuacja jest jednak podobna do reszty Niemiec: minister środowiska w Szlezwik-Holsztyn chce zakazu ruchu drogowego, podczas gdy minister transportu sprzeciwia się jego wprowadzeniu.