Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Londyn: wkrótce dzień bez samochodu

Członkowie Rady Miasta Londyn planują wyjątkowy dzień bez samochodu dla całego miasta. Jest to część polityki zdrowia publicznego mającej na celu poprawę jakości powietrza w miastach, a tym samym ograniczenie chorób i przedwczesnych zgonów.