Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Niemcy zostaną pozwane w stan oskarżenia

Komisja Europejska podjęła decyzję: Pozwane są Niemcy, Francja, Wielka Brytania i inne państwa członkowskie. Nie podejmują one wystarczających wysiłków w celu przestrzegania wspólnie uzgodnionych wartości dopuszczalnych. Zanieczyszczenie powietrza jest zbyt wysokie w wielu miastach i przez wiele dni w tych krajach! W związku z tym UE obecnie interweniuje.