Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Zakazy prowadzenia pojazdów z silnikami diesel

W Hamburgu przygotowywana jest pierwsza niemiecka strefa ograniczeń dla oleju napędowego. Ma długość 580 metrów i dotyczy tylko jednej drogi. Znaki zostały umieszczone, ale nie wchodzą w życie natychmiast. Jest to jednak krok w kierunku nowego rozdziału w niemieckim ruchu miejskim.