Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
umwelt-plakette.de pl 2018-05-10

Normalizacja stacji pomiaru jakości powietrza

Czy pomiary jakości powietrza są porównywalne w Niemczech, Polsce, Francji czy Hiszpanii? Poziomy zanieczyszczeń, wskaźniki stężeń, lokalizacja stacji pomiarowych.... Standaryzacja stacji pomiarowych jakości powietrza w Europie pozwoliłaby na lepszą ocenę zanieczyszczenia i opracowanie bardziej odpowiednich rozwiązań w celu zwalczania tego problemu.