Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Dobra jakość powietrza w Berlinie

Jakość powietrza w Berlinie jest obecnie bardzo dobra. Dobra pogoda i wiatr sprzyjają rozmieszczeniu elementów zanieczyszczających powietrze. Skorzystajcie z tego i wyjdźcie na zewnątrz!