Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Różna jakość powietrza

Niedawno opublikowano wyniki Monachijskiego Air Quality za pierwszy kwartał 2018 roku. W związku z tym zmierzone wartości były szczególnie niskie w niektórych punktach, ale w innych również znacznie niższe od wartości dopuszczalnej. Na przykład w przypadku Hofbrunnstrasse wartość azotu wynosiła 25 mikrogramów na metr sześcienny. Ogólnie rzecz biorąc, dane za 2017 r. były jednak wystarczające, aby uczynić Monachium najbardziej brudnym miastem Niemiec.