Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Globalne zanieczyszczenie powietrza

Badanie WHO pokazuje, że 9 na 10 osób na całym świecie oddycha zanieczyszczonym powietrzem. Źródłem zanieczyszczeń powietrza jest jednak nie tylko przemysł i ruch drogowy, ale także nieoptymalne strefy gotowania, w których wytwarza się dużo drobnego pyłu.