Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Edukacja ludności - drobny pył

Miasto Hilden w Centrum Edukacji dla Dorosłych oferuje seminaria na temat budowy przyrządów pomiarowych. Uczestnicy potrzebują podstawowej wiedzy z zakresu elektrotechniki i muszą umieć lutować. Produkt końcowy może nawet przesyłać zmierzone dane do Smartfona lub Tabletu.