Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Wiele pomiarów dla reprezentatywnego ogólnego obrazu

W dzielnicy Böblingen koło Stuttgartu osoby prywatne mierzą wartości drobnych pyłów. Są członkami OK-Lab i regularnie wysyłają zmierzone dane do bazy danych. W związku z tym zwiększa się gęstość pomiarów i  można uzyskać bardziej realistyczny obraz.