Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Powietrze w Sztuttgarcie jest dobre

Zwykle mówimy o Sztuttgarcie, ponieważ zanieczyszczenie powietrza drobnocząsteczkowym pyłem i tlenkiem azotu jest wysokie. Obecnie jednak wskaźnik jakości powietrza wynosi 31 na 100, co jest bardzo dobrym wynikiem. Gratulujemy Stuttgartowi!