Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Green Zones wśród najbardziej innowacyjnych firm

Green Zones otrzymały nagrodę za najbardziej innowacyjny produkt na ExpoSilesia. Na targach dla firm autobusowych i logistycznych nagrodzono aplikację Green Zones, która stanowi ciekawe wsparcie dla wszystkich kierowców i zarządców flot, opisując europejskie strefy ekologiczne i plakietki.