Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Aresztowany kierownik przedsiębiorstwa Porsche.

Dyrektor grupy samochodowej Porsche został aresztowany w Sztuttgarcie. Według policji istniało ryzyko ukrycia i ucieczki. Oszustwa popełnione przez producentów samochodów muszą być obecnie zgłaszane i badane indywidualnie dla każdego przypadku.