Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Wielka Brytania: pół miliona funtów na jakość powietrza

Rząd brytyjski był kilkakrotnie pozywany przez organizacje ekologiczne za brak inicjatyw mających na celu walkę z zanieczyszczeniem powietrza. Ogółem koszty postępowania sądowego rządu wyniosły już ponad 500 000 funtów (koszty postępowania, koszty sądowe i koszty obsługi prawnej). Co by się stało, gdyby pieniądze te zostały zainwestowane w konkretne działania?