Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Produkcja Tesli w okresie przestoju

Konstruktor pojazdów elektrycznych Tesla zaprzestał produkcji na 5 dni. W rzeczywistości producent już teraz realizuje swój własny harmonogram. Zatrzymanie to zostanie jednak wykorzystane do usprawnienia procesów produkcyjnych.