Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Wspólne korzystanie z roweru przez urzędników

Berlińska dzielnica Charlottenburg-Wilmersdorf inwestuje w nową mobilność: wszyscy urzędnicy wkrótce otrzymają bezpłatne abonamenty na programy Bike Sharing. Przed każdym biurem publicznym zostanie również zainstalowany wspólny parking rowerowy.