Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
umwelt-plakette.de pl 2018-04-11

Jakość powietrza w centrum dyskusji na ostatnim posiedzeniu Rady UE

Ministrowie środowiska UE na wczorajszym posiedzeniu Rady UE w Sofii potwierdzili potrzebę wzmocnienia środków ochrony powietrza. Kwestia ta jest tym bardziej delikatna, ponieważ dziewięć państw członkowskich UE jest nadal zagrożonych karą ze strony UE za przekroczenie średniej rocznej dopuszczalnej emisji tlenku azotu (NOx) wynoszącej 40 µg/m³.