Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
umwelt-plakette.de pl 2018-04-09

Badanie zanieczyszczenia tlenkiem azotu w regionie Renu

Niemiecki student fizyki obliczył, że wartości dopuszczalne tlenku azotu na Renie nie mogą zostać osiągnięte poprzez wprowadzenie strefy środowiskowej dla samochodów. Wpływ transportu morskiego jest zbyt duży. Badanie to posłuży teraz jako podstawa do dalszych badań.