Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Przyszły Tydzień Mobilności

W przyszłym tygodniu w Berlinie odbędzie się Tydzień Przyszłej Mobilności. Stolica staje się więc sceną dla liderów opinii. Następnie organizowane są warsztaty, konferencje i dyskusje, które zapewniają ekspertom i zainteresowanym stronom platformę wymiany.