Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
umwelt-plakette.de pl 2018-04-05

Paryż chce rozszerzyć ograniczenia w ruchu drogowym

Miasto Paryż zamierza rozszerzyć zakazy jazdy poza obwodnicę. Środek ten mógłby dotyczyć ponad 130 gmin oraz wdrożenia ograniczeń ruchu drogowego w oparciu o winietę Crit'Air. Zdaniem burmistrza Paryża i instytutu monitorowania jakości powietrza Airparif umożliwiłoby to znaczne zmniejszenie narażenia mieszkańców regionu na emisję dwutlenku azotu.