Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Saksonia przestrzega wartości dopuszczalnych

W 2017 r Drezno i Lipsk osiągnęły wartości dopuszczalne dla tlenku azotu i drobnego pyłu. We wszystkich punktach pomiarowych wartości graniczne nie były przekraczane częściej niż było to dozwolone. Tylko w niektórych regionach narciarskich poziom ozonu został częściowo przekroczony.