Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Południowy Tyrol zakazuje stosowania oleju napędowego.

Południowy Tyrol zapowiada również koniec silnika diesel. Od stycznia 2019 r. w pierwszej kolejności wyłącza się klasy EURO 0-3, inne mogą zostać wykluczone w późniejszym terminie. W związku z tym prowincja północnych Włoch chce stopniowo wprowadzać zakaz ruchu pojazdów z silnikami diesel na swoich drogach.