Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

2024: Ograniczenia dotyczące oleju napędowego w Rzymie?

Włoska stolica zdaje się podążać za przykładem Niemiec, ograniczając pojazdy z silnikiem diesel. Burmistrz Rzymu ogłosił niedawno, że do 2024 r. zamierza wyłączyć pojazdy z silnikami diesel z ruchu drogowego. Nie przedstawiono żadnych szczegółów dotyczących wdrożenia takiego środka.