Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Dekoracje dla zrównoważonych flot

Po Bio i Fairtrade pojawia się nowe wyróżnienie: Identyfikator Zielona Flota. Przedsiębiorstwa i miasta mogą zdobyć tę dekorację, zachęcając organizacje do znalezienia równowagi pomiędzy dochodowością, ochroną środowiska i motywacją pracowników. Identyfikator dla ekologicznie czystych pojazdów został opracowany w Niemczech w Badenii-Wirtembergii.