Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
umwelt-plakette.de pl 2018-03-22

"Ja również uważam, że moje stawki podatkowe są głupie. Ale będę się ich trzymać".

W Monachium kontynuowana jest debata na temat limitów zanieczyszczenia powietrza. Partia FDP złożyła wniosek o zmianę lokalizacji stacji pomiarowych, który został odrzucony przez radę miasta. W nowych miejscach zanieczyszczenie powietrza byłoby prawdopodobnie nieco mniejsze. W obecnej debacie niektórzy politycy wyrazili obawy co do ograniczeń i tego, gdzie należy ustanowić punkty pomiarowe. Burmistrz Reiter odpowiedział na krytykę przepisów: "Ja również uważam, że moje stawki podatkowe są głupie. Ale ja będę się ich trzymać".