Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Kierowcy i transport publiczny

Miasto Reutlingen zaproponowało, aby zachęcać kierowców starszych pojazdów z silnikami wysokoprężnymi do korzystania z transportu publicznego poprzez darmowy coroczny abonament. Warunkiem jest przekazanie dowodu rejestracyjnego pojazdu do właściwego urzędu porządku publicznego.