Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Nowy minister środowiska

Svenja Schulze jest nową minister środowiska w Niemczech. Na samym początku swojej kadencji sprzeciwiła się wprowadzeniu niebieskiej plakietki, ponieważ przemysł, a nie kierowcy samochodów powinni płacić za obecną sytuację.