Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Nowa stacja pomiarowa w Rosenheim

Bawarskie miasto Rosenheim złożyło wniosek o utworzenie stacji kontroli zanieczyszczeń powietrza. W trakcie obecnej debaty miasto zastanawia się, czy dopuszczalne granice nie zostaną przekroczone również na ich trasach komunikacyjnych. Wszystkie strony z zadowoleniem przyjęły ten krok w interesie zdrowia publicznego.