Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Bezpłatne parkowanie pojazdów elektrycznych

W Marburgu pojazdy elektryczne mogą teraz parkować bezpłatnie. Wcześniej pojazdy te wymagały specjalnego zezwolenia. Teraz procedura ma zostać uproszczona. Miasto chce zachęcać do zmiany ruchu na rzecz mobilności bez emisji.