Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
umwelt-plakette.de pl 2018-03-13

Berlin-Brandenburgia: Konferencja Uczestników Mobilności

Wczoraj, 12 marca 2017 r. w Berlinie odbyła się konferencja klastrowa poświęcona transportowi, mobilności i logistyce. Polityka, przemysł i naukowcy zebrali się razem, aby przedyskutować wyzwania i wyniki przemysłu w Berlinie i Brandenburgii. Szczególny nacisk położono na znaczenie przedsiębiorstw państwowych, takich jak BVG (transport publiczny) i BSR (recykling) dla rozwoju nowych technologii. Konieczna jest teraz ścisła współpraca między podmiotami rządowymi a ekspertami w dziedzinie logistyki, ponieważ niemiecki przemysł motoryzacyjny nie zdołał przejść do wprowadzenia na rynek elektryczności.