Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
umwelt-plakette.de pl 2018-03-12

Zanieczyszczenia - niebezpieczne od początku.

Hiszpańscy badacze odkryli, że zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym i tlenkami azotu jest szkodliwe dla fizycznego rozwoju dzieci jeszcze przed ich urodzeniem. W badaniu przeprowadzonym przez Barcelona Institute for Global Health zbadano rozwój 783 płodów w Holandii. W rezultacie narażenie prenatalne na zanieczyszczenie powietrza sprzyjałoby uzależnieniu i nadpobudliwości.