Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Wysoki poziom zanieczyszczeń w Rosji

W Wolokołamsku z powodu zanieczyszczenia ogłoszono stan wyjątkowy. Dzięki dużemu składowiskowi odpadów drastycznie wzrosło stężenie chloru i siarki w powietrzu. Populacja powinna pozostać mniej na wolnym powietrzu do czasu poprawy sytuacji.