Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Tysiące naruszeń strefy środowiskowej

W ostatnich dniach wzrosła liczba doniesień o naruszeniach prawa do wjazdu do niemieckich stref ekologicznych. W rezultacie wielu kierowców nadal lekceważyło zakaz wjazdu pojazdami do niektórych stref ochrony środowiska, które płacili wysokimi grzywnami.