Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Urządzenia cyfrowe

Niektóre gminy niemieckie mogą rozważać wprowadzenie cyfrowej kontroli ruchu drogowego na drogach które są zakazane dla oleju napędowego. Inteligentne kamery są używane do skanowania tablic rejestracyjnych i porównywania ich z bazą danych. System ten ma wiele zalet, m. in. możliwość jednoczesnego gromadzenia danych statystycznych i ułatwia stopniowe wprowadzanie ograniczeń w ruchu drogowym. Jest to jednak bardzo kosztowny środek, który porusza również kwestię ochrony danych.