Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Badanie skutków zanieczyszczenia powietrza

Według niemieckich badań, nagły wzrost zanieczyszczenia powietrza byłby bardziej szkodliwy dla organizmu niż stale wysoki poziom. Badania przeprowadzone w mieście Iena wykazały, że ataki serca były znacznie częstsze w przypadku bardzo szybkiego wzrostu wskaźnika zanieczyszczenia. Badacze ponownie podkreślają znaczenie dalszych badań dla potwierdzenia tych wyników.