Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
umwelt-plakette.de pl 2018-02-25

Badanie skutków zanieczyszczenia powietrza

Według niemieckich badań, nagły wzrost zanieczyszczenia powietrza byłby bardziej szkodliwy dla organizmu niż stale wysoki poziom. Badania przeprowadzone w mieście Iena wykazały, że ataki serca były znacznie częstsze w przypadku bardzo szybkiego wzrostu wskaźnika zanieczyszczenia. Badacze ponownie podkreślają znaczenie dalszych badań dla potwierdzenia tych wyników.