Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Bezpłatny transport publiczny

Rząd niemiecki dyskutuje obecnie nad bezpłatnym transportem publicznym. Dyskusja ta odbywa się w kontekście procesu przed Komisją Europejską. Bezpłatny transport kosztowałby Niemcy co najmniej 12 mld EUR, które zapłaciłby podatnik. Czy to tylko manewr dywersyjny?