Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
umwelt-plakette.de pl 2018-02-12

Statki żeglugi śródlądowej podlegające inspekcji

Dotychczas nie istniała żadna podstawa prawna dla włączenia statków żeglugi śródlądowej do istniejących stref ochrony środowiska. Celem jest zmiana tej sytuacji w Berlinie tak, aby statki, z których niektóre są bardzo zanieczyszczające, również przyczyniały się do czystych centrów miast.